Årsstämman för Rocknäsets SFF vägföreningen 24 mars är inställd på grund av medlems påpekande om stadgebrott mot §13 i stadgarna. Mötet kommer att hållas i juni månad 2024.

Rocknäsets vägförening

Rocknäsets vägförening är en samfällighetsförening som sköter drift och underhåll av vägarna och översyn av grönområdena inom Grönvik. Vägföreningar lyder under Lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL.

Vägföreningen har 92 st tomter och obligatorisk medlemskap för alla boende inom arrendeområdet,

Det finns en organisation för vägföreningar, Riksorganisationen Enskilda Vägar, REV, som Rocknäsets vägförening är med i.
Vägföreningen har hand om vägarna Daggkåpevägen, Gåsörtsvägen, Gökärtsvägen, Gullkragevägen samt delar av Hästhovsvägen och Gullvivevägen.

 

Rocknäsets Vägförening årsstämma  kommer att ske i juni 2024.

 

 

Föreningsdata

Navestad 3:1; Område: 1 och St Joh 4:8

Vägnät: ca. 1550 meter

Organisationsnummer: 717902-9405

Ordförande: Jan Sandelin

Plusgironummer: 778657-7
Hemsida: www.gronviksarrende.se
(delas med arrendeföreningen)
 

Mailadress

rocknaset@gronviksarrende.se

Lite historik

Stadgar från 1963