Grönviks arrendeförening

Det finns 88 fritidsstugor som hör till Grönviks arrendeförening. Marken ägs av Norrköpings kommun och stugägarna arrenderar sina tomter. För att förenkla kommunikationen mellan stugägarna och markägaren och för att bevaka stugägarnas intressen finns det en förening som alla stugägare måste vara medlemmar i, Grönviks arrendeförening. Som medlem i Grönviks arrendeförening blir du också medlem i Rocknäsets vägförening

Det finns två viktiga avtal att ta hänsyn till. Ett mellan stugägarna och arrendeföreningen och ett mellan föreningen och markägaren. Avtalen handlar bland annat om hur stora stugorna får vara, om dricksvatten och trädfällning.

Som medlem i föreningen får du tillgång till sidan För stugägare

Föreningsdata

En förening för samtliga arrendetomter inom Norrköpings kommun.

Område: Navestad 3:1 och St Joh 4:8.

Antal tomter 88 st

Areal: c:a 15 ha.

Org. nr 802437 – 6470

Ordförande: Jan Sandelin

E-postadress:

info@gronviksarrende.se

Lite historik

I början av 1900-talet byggdes en mängd små fritidsstugor runt Ensjön. På 1940-talet bildades stugföreningar för olika områden. Namnen på de olika områdena har varierat över tid. Många av områdena är nu bebyggda med större villor på friköpta tomter och kopplade till kommunens vatten och avlopp. Grönviks arrendeområde har dock behållt sin gamla karaktär med enklare fritidshus på skogstomter.