Allmänt vid försäljning eller köp

Det kan vara bra för dig som köpare att ha läst igenom avtalen och ordningsreglerna, se nedan. Tomterna i Arrendeföreningen är INTE friköpta, vilket en del annonser påstår. Du kan i annonserna även ibland se att det är vatten indraget i stugorna, vilket är emot avtalet med kommunen. 

1: UC-utdrag

Innan styrelsen godkänner en ny arrendator, ska vi ha fått ett UC-utdrag skickat till oss i god tid innan planerad försäljning/överlåtelse. Styrelsen kan inte ansvara för att en försäljning har skett utan att vi fått möjlighet att granska UC-utdraget och godkänna köparen som medlem. Godkänns inte den nya köparen så kan köpet/överlåtelsen inte slutföras.

Enklast skickar du UC-utdraget via mejlen (info@gronviksarrende.se). Om du föredrar snigelpost, kan du använda samma adress som du hittar i Överlåtelseavtalet under nästa steg.

 

 2: Överlåtelseavtal

 

När du fått ett OK från styrelsen att gå vidare med köp/överlåtelse fyller du i  blanketten nedan. Det behövs TRE original, inte ett som kopierats upp två gånger.

 

3: Anmäl försäljningen till skatteverket

Säljaren ska snarast möjligt anmäla överlåtelsen till Skatteverket och då bifoga en kopia av köpeavtalet. Det är alltså inte Grönviks Arrendeförening som sköter detta.

På Skatteverkets sida om Försäljning av hus på ofri grund hittar du instruktioner om exakt hur du ska göra. (Om detta inte görs kommer säljaren att få fastighetsavgiften debiterad på sig.)